Czy twój zawód będzie uznany w Szwajcarii? Czyli czym jest Anerkennung.


W Szwajcarii istnieją różne urzędy uznawania dyplomów zagranicznych. To, z czym musisz się zmierzyć, zależy od twoich kwalifikacji zawodowych oraz nierzadko także od Kantonu, w którym będziesz mieszkać. Szczegółowe informacje na temat procedury można uzyskać bezpośrednio w biurze uznawania odpowiedzialnym za kwalifikacje zawodowe.

 • W przypadku zawodów regulowanych uznawanie (równoważność) jest obowiązkowe dla wykonywania zawodu.
 • W przypadku zawodów nieregulowanych nie jest konieczne profesjonalne uznanie zagranicznego dyplomu lub dokumentu tożsamości. Niemniej jednak istnieje możliwość dobrowolnego uznania stopnia naukowego.

SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) czyli Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań Naukowych i Innowacji jest z jednej strony koordynującym krajowym i międzynarodowym punktem kontaktowym, a z drugiej strony właściwym organem odpowiedzialnym za uznawanie kwalifikacji zawodowych i stopni uniwersyteckich prowadzących do wykonywania zawodu regulowanego.

Poniższa lista zawiera przegląd największych grup zawodowych.

 • Medycyna, stomatologia, medycyna weterynaryjna, farmacja, chiropraktyka

W przypadku pytań dotyczących rozpoznawania skontaktuj się bezpośrednio:

 • Psychologia – psychoterapeuta, psycholog, psycholog dziecięcy i młodzieżowy, psycholog kliniczny, neuropsycholog, psycholog zdrowia ogólnego.

Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (Bundesamt für Gesundheit BAG)
Komisja zawodów medycznych (Medizinalberufekommission MEBEKO)
3003 Bern, Schwarzenburgstrasse 157, +41 58 462 94 83, E-Mail: MEBEKO-Ausbildung@bag.admin.ch

W przypadku pytań dotyczących rozpoznawania skontaktuj się bezpośrednio:

Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (Bundesamt für Gesundheit BAG)
Komisja zawodów z dziedzin psychologii (Psychologieberufekommission PsyKo)
3003 Bern, Schwarzenburgstrasse 157, +41 58 464 38 18, E-Mail: psyko@bag.admin.ch, www.psychologie-anerkennung.admin.ch

 • Optyk, akustyk, wytwórcy aparatów słuchowych, optometrysta, ortoptysta

W takim przypadku SBFI będzie odpowiedzialna za Twoje zgłoszenie. E-mail: medien@sbfi.admin.ch

Inne zawody związane ze zdrowiem:

 • sanitariusz, podiatra (wyższe wykształcenie techniczne lub średnie), specjalista / pracownik służby zdrowia, dietetyk, chirurg, terapeuta zajęciowy, dentysta, opiekun osób starszych, masażysta, naturopata, ortoptysta, fizjoterapeuta, położna, ratownik medyczny, biomedyczny analityk, radiolog.

W przypadku pytań dotyczących uznawania tych zawodów regulowanych:

Szwajcarski Czerwony Krzyż (Schweizerisches Rotes Kreuz SRK)
3084 Wabern +41 58 400 44 84 (Mo-Fr 8:00-12:00), www.redcross.ch/anerkennung

Inne zawody związane ze zdrowiem:

 • Asystent w dziedzinie zdrowia i spraw społecznych (zawód nieregulowany), asystent dentystyczny, aptekarz, terapeuta (Shiatsu, Ayurveda, Eutonie, Yoga), kosmetyczka ( tylko w kantonie Tessin regulowany), terapeuta sztuką (muzykoterapia, terapia projektowa i malarska, terapia pośrednia, terapia teatralna i logopedyczna, terapia ruchowa i taneczna), laborant (zawód nieregulowany), asystent medyczny, asystent farmaceutyczny (zawód nieuregulowany), asystent weterynaryjny, technik dentystyczny.

W takim przypadku SBFI będzie odpowiedzialna za Twoje zgłoszenie.

 • Osteopatia

W przypadku pytań dotyczących uznania tego zawodu regulowanego prosimy o kontakt:

Szwajcarska Konferencja Dyrektorów Zdrowia Kantonalnego (Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen GDK)
3001 Bern, +41 31 356 20 35, www.gdk-cds.ch

Edukacja

Lekcje szkolne, kształcenie specjalne, logopedia, terapia psychomotoryczna.

 • Nauczyciel (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, szkoły maturalne)
 • Nauczyciel pedagogiki specjalnej lub pedagog edukacyjny
 • Nauczyciel pedagogiki wczesnej
 • Logopeda
 • Psychomotrikoterapeuta

W przypadku pytań dotyczących rozpoznawania skontaktuj się bezpośrednio:

Szwajcarska konferencja kantonalnych ministrów edukacji (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
3000 Bern 7, +41 31 309 51 31 (Mo-Fr 8:30-11:30), www.edk.ch

 • Nauczyciel (podstawowa edukacja szkolna, przedmioty matury zawodowej, wyższe szkoły techniczne)

W takim przypadku SBFI będzie odpowiedzialna za Twoje zgłoszenie.

 • Edukatorzy zawodowi w firmach szkoleniowych
 • Nauczyciele kształcenia i szkolenia zawodowego w kursach między przedsiębiorstwami i porównywalnych placówkach edukacyjnych innych firm, w warsztatach szkoleniowych i praktyk w instytucjach uznanych za edukacyjne

Skontaktuj się z kantonalnym biurem szkolenia zawodowego (Amt für Berufsbildung) www.adressen.sdbb.ch

Edukacja społeczna i wczesnoszkolna

Masz dyplom z dziedziny społecznej, w tym opiekę nad dziećmi (np. Pracownik socjalny, pracownik socjalny, socjokulturowy / animator, nauczyciel pracy / edukacji, wychowawca itp.). W takim przypadku SBFI będzie odpowiedzialna za Twoje zgłoszenie

Masz dyplom z edukacji, socjologii, edukacji itp.?

Zasadniczo możliwa jest praca w obszarze bez uznania kwalifikacji zawodowych (zawód nieregulowany). Możesz złożyć wniosek bezpośrednio za granicą. W przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych wniosek o uznanie można uzyskać od szwajcarskiej ENIC ( www.enic.ch)

Regulacja w dziedzinie społecznej i wczesnej edukacji;

Reglementierung im sozialen Bereich und Kleinkinderziehung

Branża elektryczna

W Szwajcarii większość działalności zawodowej w sektorze energii elektrycznej jest regulowana.

Poniższa tabela zawiera listę czynności zawodowych, dla których wymagane są określone kwalifikacje w Szwajcarii: Bereich Elektrizität (PDF)

Pozwolenia instalacyjne i kontrolne są przyznawane przez ESTI www.esti.admin.ch

Jeśli pracodawca wymaga informacji na temat równoważności dyplomów i dowodów tożsamości swoich pracowników lub kandydatów do pracy, może wymagać od zainteresowanych osób ubiegania się o uznanie dyplomu w SBFI.

Geodezja / geometria

Chcesz pracować w Szwajcarii jako inżynier geometrii / geodezji lub w dziedzinie oficjalnych pomiarów?

W pierwszym kroku sprawdź, czy twoja przyszła działalność jest regulowana w oficjalnej ankiecie w Szwajcarii, ponieważ nie dotyczy to wszystkich działań w tym obszarze.

Merkblatt (PDF, 678 kB, 27.04.2018)

Jeśli działalność, którą chcesz wykonywać jest regulowana, skontaktuj się z:

Federalny urząd topografii (Bundesamt für Landestopografie swisstopo), Szwajcarska Federalna Komisja Geodezyjna
(Eidg. Kommission für Ingenieur-Geometerinnen und Geometer)
3084 Wabern, www.cadastre.ch

Rewident / audytor

Chcesz świadczyć regulowane usługi audytorskie jako biegły rewident lub ekspert ds. audytu w Szwajcarii?

Możesz to zrobić w Rejestrze Szwajcarskich Audytorów (Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde RAB), 3001 Bern, +41 31 560 22 22, www.rab-asr.ch

Branża prawna

Dopuszczenie do zawodu prawnika dla adwokatów (pomoc i reprezentacja stron w sądzie) jest uregulowane w prawie kantonalnym w Szwajcarii w przepisach odpowiednich prawników. https://www.sav-fsa.ch/de/anwaltsrecht/gesetze-kantone.html

Wykaz organów kantonalnych odpowiedzialnych za prawników Liste der für Anwälte zuständigen kantonalen Amtsstellen (PDF, 26 kB, 03.10.2018)

Należy pamiętać, że inne czynności prawne, które nie obejmują pomocy lub reprezentacji stron w sądzie, zasadniczo nie są regulowane. W Szwajcarii można więc pracować bez uznawania dyplomów w tej dziedzinie (na przykład jako prawnik).

Prawnicy UE / EFTA: Wszystkie informacje na temat procedur obowiązujących na szczeblu krajowym można znaleźć w ustawie federalnej o swobodnym przepływie prawników Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte.

Patent w branży hotelarskiej

Chcesz otworzyć firmę restauracyjną i masz pytania dotyczące autoryzacji lub „kantonalnego certyfikatu kompetencji” (Wirtepatent)? Przepisy prawne regulujące działalność restauracyjną różnią się kantonalnie. Więcej informacji znajdziesz tutaj GastroSuisse.

Studia w Szwajcarii

Uzyskałeś abitur (egzamin zawodowy) lub maturę (wykształcenie ogólne) za granicą i chciałbyś studiować w Szwajcarii?

Zwróć się do odpowiedniej uczelni / uniwersytetu. To decyduje niezależnie o przyjęciu. Dyplomy licealne nigdy nie mogą być uznawane niezależnie od przyjęcia na uniwersytet. Taki certyfikat daje dostęp do studiów wyższych, ale nie przygotowuje się do wykonywania określonego zawodu. Dlatego nie wchodzi w zakres podstawy prawnej. Więcej informacji na ten temat zdobędziesz tutaj Informationen zum Studium in der Schweiz

Wykształcenie zawodowe (np. przemysł, rzemiosło, handel, sprzedawca, budownictwo itp.)

W większości przypadków jest to zawód nieregulowany. W związku z tym nie wymaga się uznania pracy w Szwajcarii. Niemniej jednak istnieje możliwość złożenia wniosku do SBFI w celu potwierdzenia poziomu lub uznania.

Lista zawodów regulowanych / działalności w Szwajcarii Liste der reglementierten Berufe / Tätigkeiten in der Schweiz (PDF, 969 kB, 18.07.2019)

Wykształcenie wyższe w zawodzie regulowanym (np. Architektura, inżynier budowlany)

Masz wykształcenie wyższe (poziom szkolnictwa wyższego Tertiärstufe), a twoja praca jest regulowana w Szwajcarii? W takim przypadku SBFI będzie odpowiedzialna za Twoje zgłoszenie.

Wykształcenie wyższe w zawodzie nieregulowanym (np. Ekonomia, prawo, nauki humanistyczne, biologia, informatyka itp.)

Czy masz wykształcenie wyższe (poziom szkolnictwa wyższego Tertiärstufe), a twoja praca nie znajduje się na liście zawodów regulowanych? W takim przypadku nie musisz uznawać swoich kwalifikacji zawodowych i możesz ubiegać się o stanowiska bezpośrednio za pomocą zagranicznego dyplomu.

Masz jednak możliwość ubiegania się o rekomendację uznania dla swojego dyplomu. W takim przypadku kontakt z Swiss ENIC: Swiss ENIC / swissuniversities, 3000 Bern, +41 31 335 07 32, www.enic.ch

Własna działaność gospodarcza

Chcesz pracować samodzielnie w Szwajcarii i założyć firmę?

Skontaktuj się tutaj Arbeitsamt des Kantons. Więcej informacji na temat możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej dla cudzoziemców w Szwajcarii można znaleźć na tym portalu: www.kmu.admin.ch

źródło https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/anerkennungsverfahren-bei-niederlassung/zustaendige-diplomanerkennungsstellen.html